Video tiếp ... Bỏ qua

Triển khai Nghị quyết 116 của Chính phủ hỗ trợ lao động bị thất nghiệp
69 | 18:18 - 15/10/2021 Embed
Trước những khó khăn của các doanh nghiệp và người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ đã ra nghị quyết 116/NQ-CP về việc triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Hiện nay, BHXH Việt Nam đã triển khai tới tất cả các tỉnh thành trong cả nước.