Video tiếp ... Bỏ qua

Tết xa nhà của lính đặc nhiệm
0 | 16:37 - 21/01/2023 Embed
Với những người chiến sĩ công an nhân dân tết là trực chiến, sẵn sàng lên đường khi có nhiệm vụ được giao. Bởi vậy những cái Tết xa nhà cũng trở nên thật đặc biệt đối với những người lính đặc nhiệm. (ANTV)