Video tiếp ... Bỏ qua

Người dân nơi hải đảo an tâm với tấm thẻ BHYT
40 | 20:19 - 16/11/2021 Embed
BHYT đã khẳng định được tính nhân văn, chia sẻ cộng đồng sâu sắc, là chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tấm thẻ này càng có ý nghĩa đặc biệt với người dân khu vực biển đảo.