Video tiếp ... Bỏ qua

Mỹ phóng tàu đổ bộ lên Mặt Trăng sau hơn 50 năm
0 | 20:08 - 08/01/2024 Embed
Ngày 8/1, tàu đổ bộ Mặt Trăng Peregrine đã được phóng lên từ trạm phóng ở bang Florida (Mỹ) với sức mệnh đáp xuống bề mặt Mặt Trăng sau hơn 50 năm. Dự kiến, tàu Peregrine sẽ đáp xuống khu vực vĩ độ trung bình của Mặt Trăng có tên là Sinus Viscositatis vào ngày 23/2. Cho đến nay mới chỉ có một số quốc gia đạt được thành tựu này như Liên Xô, Trung Quốc, Ấn Độ. Hiện Mỹ vẫn là nước duy nhất đưa được người lên Mặt Trăng.