Video tiếp ... Bỏ qua

Lahore có chất lượng không khí ô nhiễm nhất thế giới
0 | 06:02 - 16/03/2023 Embed
Lahore, Pakistan đã trở thành thành phố có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới năm 2022. Chất lượng không khí của Lahore trong năm 2022 là 97,4 microgam PM2.5/m3, cao gấp gần 20 lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Đây là kết quả một cuộc khảo sát toàn cầu thường niên của IQAir.