Video tiếp ... Bỏ qua

GS.TS Trịnh Hồng Sơn chia sẻ về nhu cầu ghép mô/tạng tại Việt Nam
189 | 22:08 - 22/11/2021 Embed
Theo GS.TS Trịnh Hồng Sơn, một trong những thành tựu y học nổi bật của thế kỷ 20 là ghép tạng. Ghép tạng đặc biệt ở chỗ đây là phương pháp duy nhất để cứu sống con người, còn nếu có nhiều phương pháp khác để cứu sống thì cũng chưa chắc ghép tạng đã được tôn vinh như vậy. Vấn đề đặt ra cho trong lĩnh vực này là cần giảm tỷ lệ “người cho sống”, tăng tỷ lệ “người cho chết”. Vì vậy việc lan tỏa các thông tin hữu ích liên quan đến việc hiến tạng của người chết não là rất cần thiết. (B.Châu)