Video tiếp ... Bỏ qua

GS.TS Nguyễn Quốc Kính: hiến tạng là xuất phát từ trái tim và lí trí
22 | 21:58 - 22/11/2021 Embed
Theo GS.TS Nguyễn Quốc Kính, công tác tuyên truyền quan trọng, muốn ghép phải có người hiến, chủ yếu người chết não, sau này có thể là người chết tim, có nghĩa là sau khi chết rồi vẫn có thể ghép được một số tạng. Tuổi trẻ của chúng ta rất tình nguyện đi đầu như phong trào hiến máu, hiến tạng cũng rất nhiều bạn trẻ đăng ký. Tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ là cho tức là nhận, “sharing is receiving”. Hành động hiến tạng là xuất phát từ trái tim và lí trí. (B.Châu)