Video tiếp ... Bỏ qua

Đánh sập đường dây cho vay lãi nặng gần 19.000 tỷ đồng
0 | 16:29 - 24/07/2023 Embed
Quá trình điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ; thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức "rửa tiền" và chuyển tiền thu lời bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.