Video tiếp ... Bỏ qua

Đảm bảo quyền lợi BHYT cho người dân trong đại dịch
57 | 20:13 - 27/10/2021 Embed
BHYT là chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, mang ý nghĩa nhân đạo và chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Đặc biệt từ đầu năm đến nay, dưới những tác động của dịch COVID-19, quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT vẫn được đảm bảo.