Video tiếp ... Bỏ qua

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức
0 | 12:23 - 02/03/2023 Embed
Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà ông yêu thích từ thời trung học để nói thay lòng mình về cam kết của ông với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong hành trình sắp tới: "Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi / Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu / Tôi sống với cuộc đời chiến đấu / Của triệu người yêu dấu gian lao"...