Video tiếp ... Bỏ qua

Cách tra cứu thông tin số được tích hợp vào thẻ CCCD gắn chíp
1325 | 09:06 - 06/10/2021 Embed
Thẻ CCCD gắn chip điện tử do Bộ Công an phát hành là một trong những thẻ CCCD tiên tiến, hiện đại bậc nhất trên thế giới với nhiều tính năng, tác dụng và thẩm mỹ đẹp. Mã QR code ở mặt trước của thẻ CCCD với 7 trường thông tin cơ bản của công dân được khai thác nhanh chóng, tiện ích, rất phù hợp với yêu cầu đọc thông tin nhanh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.