Video tiếp ... Bỏ qua

BHXH Huế bám sát cơ sở, tuyên truyền chính sách tới người dân
19 | 18:15 - 05/11/2021 Embed
BHXH tự nguyện là chính sách an sinh xã hội mang tính ưu việt, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thu nhập thấp, lao động tự do có nguồn thu nhập ổn định khi tuổi già cùng nhiều quyền lợi khác. Để thu hút người dân tham gia, ngành BHXH đã có nhiều giải pháp cũng như đề xuất để nâng cao công tác tuyên truyền, tạo cơ chế và nâng mức hỗ trợ với người tham gia.