Video tiếp ... Bỏ qua

Vương trượng vàng 2.500 năm trong mộ nhà Chu ở Trung Quốc
21:41 - 11/01/2019 Embed
Lần đầu tiên các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy vương trượng bằng vàng ròng trong ngôi mộ của chư hầu nhà Chu ở tỉnh Thiểm Tây.