Video tiếp ... Bỏ qua

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo cuộc họp lãnh đạo chủ chốt
20:18 - 14/05/2019 Embed
Ngày 14-5, tại Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt. Tại đây, Tổng bí thư đã chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, vấn đề phát triển kinh tế, chống tham nhũng, đoàn kết thống nhất cao trong Đảng...