Video tiếp ... Bỏ qua

Toàn cảnh đoạn đê Bùi được nâng cấp của Hà Nội
16:02 - 11/07/2019 Embed
Đoạn đê tả sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang được gấp rút nâng cấp có thể giúp người dân địa phương thoát cảnh ngập lụt trong nhiều năm qua...