Video tiếp ... Bỏ qua

Thanh niên cõng thùng rác nhặt đồ thải trên phố đi bộ
17:02 - 24/10/2017 Embed
Len lỏi cùng dòng người trên phố đi bộ, nhóm bạn trẻ âm thầm cõng thùng rác trên lưng, nhặt đồ thải bảo vệ môi trường. (Vne)