Video tiếp ... Bỏ qua

Sự khác biệt của nước sông Tô Lịch sau 6 ngày đặt 'bảo bối' Nhật Bản
15:33 - 22/05/2019 Embed
Sau 6 ngày đặt những chiếc máy sục khí Nano và các tấm vật liệu thiên nhiên Bioreactor của Nhật Bản, sông Tô Lịch đã có sự chuyển biến.