Video tiếp ... Bỏ qua

Sinh viên ĐH Công nghiệp chế xe siêu tiết kiệm nhiên liệu
14:19 - 02/10/2019 Embed
Nhóm sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội đã mất 8 tháng để thiết kế và chế tạo thành công chiếc xe sinh thái SuperCub 50 tich kiệm nhiên liệu trong lượng 32kg chạy 1.095 km mới hết 1 lít xăng.