Video tiếp ... Bỏ qua

Rợn người hình ảnh siêu bão Irma từ trên vệ tinh của NOAA
17:03 - 24/10/2017 Embed
Bão Irma mạnh lên thành bão cấp 5 trên Đại Tây Dương, với sức gió tối đa lên đến 295 km/h. theo Live Science. Sức gió này khiến cơn bão được xếp vào nhóm đặc biệt hiếm gặp. Trong lịch sử, chỉ có 4 cơn bão khác ở Đại Tây Dương có sức gió từ 295 km/h trở lên, theo Phil Klotzbach, nhà khí tượng học nhiệt đới ở Đại học Colorado, Mỹ.