Video tiếp ... Bỏ qua

Ông Kim Jong-un sử dụng bút riêng cho lễ ký kết với TT Donald Trump
16:16 - 12/06/2018 Embed
Khi thực hiện ký kết các hiệp định với TT Donald Trump, ông Kim Jong Un không sử dụng bút đã chuẩn bị sẵn trên bàn, mà dùng một chiếc bút riêng do em gái - bà Kim Yo Jong cung cấp.