Video tiếp ... Bỏ qua

Núi băng trôi lớn nhất thế giới đang dần biến mất
22:30 - 10/06/2018 Embed
Núi băng trôi B-15, có diện tích khoảng 11.000 km2 khi tách khỏi thềm băng Nam cực, đang tan ở vùng biển gần xích đạo.