Video tiếp ... Bỏ qua

Nông dân ngoại thành Hà Nội đốt rơm rạ gây bụi khói ô nhiễm không khí
12:59 - 01/10/2019 Embed
Các huyện ngoại thành Hà Nội đang thời kỳ thu hoạch lúa. Lúa gặt xong người nông dân đã đốt rơm rạ khiến khói mù trời làm không khí thêm ô nhiễm.