Video tiếp ... Bỏ qua

Mãn nhãn những pha biểu diễn khí công của Cảnh sát cơ động
14:12 - 01/08/2020 Embed
Đây là thành quả của quá trình khổ luyện nhiều năm với những phương pháp hết sức đặc biệt và chương trình rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật của cán bộ chiến sỹ CSCĐ nói chung và lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm nói riêng...