Video tiếp ... Bỏ qua

Khống chế con nghiện nuốt ma túy hòng phi tang
17:57 - 14/09/2020 Embed
Gặp cảnh sát 141 làm nhiệm vụ, Cường tìm cách đánh lạc hướng bằng gói đường phèn hòng tìm cơ hội nuốt “hàng trắng” phi tang nhưng bị cảnh sát không chế tại chỗ, buộc phải nôn ra gói ma túy trong mồm. Vụ việc được tổ công tác Y24/141 phát hiện trong quá trình làm nhiệm vụ vào tối 13/9 trên đường Trần Khát Chân (Hà Nội).