Video tiếp ... Bỏ qua

Khám phá bí ẩn hang ngầm dưới đình cổ giữa lòng thủ đô
22:10 - 22/04/2019 Embed
Đình Quán La ở Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) có một cửa hang dẫn xuống một hầm ngầm rộng lớn bí ẩn với nhiều giai thoại lich sử như là nơi để mộ của người Hán, hầm luyện Đan Sa, hầm chứa của cải....