Video tiếp ... Bỏ qua

Giây phút vỡ đập kinh hoàng ở bang Michigan của Mỹ
13:05 - 21/05/2020 Embed
Chính quyền hạt Midland cho biết 2 đập Edenville và Sanford vỡ vì mưa lớn trong vài ngày qua. Người dân trong vùng đã được yêu cầu sơ tán ngay lập tức.