Video tiếp ... Bỏ qua

Cuộc gặp gỡ của những chiến sĩ xe tăng 846
14:00 - 28/04/2019 Embed
Những người linh trên chiếc T54 mang số hiệu 846 băng qua cổng sắt tiến vào cơ quan đầu não chính quyền Sài Gòn năm ấy vẫn nhớ như in giây phút lịch sử của dân tộc. Tròn 44 năm sau, điều may mắn là cả bốn người lính trên chiếc xe tăng và tác giả bức ảnh đều còn bình sinh. Sau ngày thống nhất đất nước, những người lính lần lượt ra quân và vật lộn với cuộc mưu sinh thời hậu chiến như bao người khác...