Video tiếp ... Bỏ qua

Cuộc chiến truy quét các băng đảng ma túy ác liệt ở Rio de Janeiro
17:04 - 24/10/2017 Embed
Ma túy là vấn nạn nhức nhối trên nhiều con phố tại thành phố Rio de Janeiro và cuộc chiến chống các băng đảng ma túy luôn diễn ra hết sức ác liệt.