Video tiếp ... Bỏ qua

Chiêm ngưỡng lính công binh Nga chiến đấu thiện nghệ như đặc nhiệm
13:07 - 22/01/2018 Embed
Lực lượng công binh Nga đang thử nghiệm loại quân phục tác chiến mới cho một đơn vị mới thành lập, với nhiệm vụ được không là chỉ rà phá bom mìn, mở đường mà còn hỗ trợ chiến đấu.