Video tiếp ... Bỏ qua

Chạy đua thời gian, tìm kiếm 2 phu vàng mắc kẹt trong hang Cột Cờ
18:57 - 05/11/2018 Embed
Sau hơn một ngày xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng và nhân dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn 2 phu vàng tại hang Cột Cờ, xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình).