Video tiếp ... Bỏ qua

Chàng phi công bồng tinh tinh con đốn tim cộng đồng mạng
16:14 - 04/03/2018
Nhiều dân mạng bình luận rằng hành động chăm sóc tinh tinh con của chàng phi công Anthony cho thấy lòng tốt đâu cứ phải "đao to búa lớn".