Video tiếp ... Bỏ qua

Chàng phi công bồng tinh tinh con đốn tim cộng đồng mạng
16:14 - 04/03/2018 Embed
Nhiều dân mạng bình luận rằng hành động chăm sóc tinh tinh con của chàng phi công Anthony cho thấy lòng tốt đâu cứ phải "đao to búa lớn".