Video tiếp ... Bỏ qua

Cảnh sát cơ động trình diễn võ thuật trấn áp tội phạm
14:06 - 01/08/2020 Embed
Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động thể hiện bản lĩnh, trình độ võ thuật qua các tình huống chiến thuật đối kháng song luyện, đa luyện có vũ khí và không có vũ khí.