Video tiếp ... Bỏ qua

Cận cảnh những “địa đạo” tại Hà Nội
17:03 - 24/10/2017 Embed
“Ngõ nhỏ phố nhỏ” vốn là đặc sản của một Hà Nội. Tuy vậy sự tồn tại ấy cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đặc biệt là về hỏa hoạn.