Video tiếp ... Bỏ qua

Biển người chen nhau chạm tượng Jesus lấy may ở Philippines
21:41 - 11/01/2019 Embed
Các tín đồ đổ ra đường phố Manila (Philippines) trong lễ hội Black Nazarene, lễ rước thường niên tượng Chúa Jesus với hy vọng được chạm vào để lấy may. Hơn 600 người đã bị thương khi tham gia lễ hội này