Video tiếp ... Bỏ qua

Australia hỗ trợ đoàn quân mũ nồi xanh VN tới Nam Sudan
09:46 - 09/10/2018 Embed
Máy bay vận tải C-17A Globemaster của Không quân Hoàng gia Australia đã đưa 32 bác sĩ đầu tiên của BVDC 2.1 tới khu vực Bentiu - Nam Sudan để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên Hợp Quốc – Cộng hòa Nam Sudan.